Regulamin

Cracow Rent Apartments
KRK Rent S.C.
ul.Krowoderska 55

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku

1. KRK Rent S.C. prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych oraz turystycznych.

2. Klienci Rezydencji korzystający z usług Cracow Rent Apartments zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Szkody wyrządzone przez osoby wynajmujące nasze obiekty noclegowe, pozostaną obciążone kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia.

4. Opłaty za zakwaterowanie w Apartamentach określa „Cennik usług ” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu i znajdujący się na stronie www.cracow-rent-apartments.pl . Zawarciem umowy najmu jest wpłata zadatku na poczet pobytu w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia w terminie wyznaczonym w Potwierdzeniu rezerwacji.

5. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

6. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu lub zmniejszenia liczby osób nie dokonujemy zwrotów. Dotyczy złożonej rezerwacji nie później niż 7 dni przed planowanym przyjazdem.

7. Pozostała należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 11.00.

8. Klienci Rezydencji zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). Godziny pracy biura rezerwacji to: 9:00-17:00

9. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszych Apartamentów.

10. Obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu. Przyjazd po godzinie 22.00 należy zgłosić 1 dzień przed planowanym przyjazdem, aby pracownik biura rezerwacji mógł przekazać klucze do wynajętego apartamentu.

11. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do apartamentu również klucz do drzwi wejściowych. Szczególnie te ostatnie drzwi prosimy o zamykać podczas trwania ciszy nocnej jak również opuszczając Obiekt.

12. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. W szczególnych przypadkach Właściciel może zażądać kaucji w wysokości 250 zł. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z zainteresowanymi) obciążymy kosztami naprawy najemcę. Najemca zostanie obciążony również kosztami ewentualnego zagubienia kluczy. Za zgubienie kluczy, obciążenie finansowe spada na Gościa i wynosi ono 50 zł.

15. W momencie przekazania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie apartament może zostać sprzątnięty za dodatkową opłatą. Należy uzgodnić tę usługę z opiekunem obiektu.

16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

17. W każdym apartamencie poza pościelą na zarezerwowaną liczbę gości mają Państwo do dyspozycji , 1 ręczniki kąpielowe, 1 ręczniki małe oraz ręcznik – stopka. Do dyspozycji gości jest kawa, herbata oraz woda niegazowana przygotowana przed Państwa przyjazdem.

18. W obiekcie zabronione jest: - zakłócanie spokoju pozostałym mieszkańcom, - zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami Rezydencji) w pokojach, - zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych (papierosy, cygara) poza miejscami do tego wyznaczonymi. Obciążenie finansowe za nieprzestrzeganie zakazu palenia to 400,00 zł.

19 . Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

20. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Obiektu bez zwrotu kosztów.

21. Opuszczając rezydencję należy zostawić po sobie porządek.

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez miesiąc , a następnie zniszczone.

23. w przypadku zastrzeżeń, i reklamacji co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

24. Obiekt nie akceptuje zwierząt.

25. Regulamin zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 06 września 2016 r.

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji. 
2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem. 

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. 
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi. 
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty. 
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę. 

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją. 
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.